Η εμπιστοσύνη ξεπερνά το φόβο

Το άρθρο “Η εμπιστοσύνη ξεπερνά το φόβο: Διευκολυμένη από τα ιπποειδή αφηγηματική πρακτική” που έγραψε ο Δανιήλ Δανιλόπουλος για το τεύχος νο 36 του Μετάλογου, του πρώτου στην Ελλάδα συστημικού περιοδικού που εκδίδεται από το 2002 από τη Συστημική Εταιρία