Συζήτηση για την ανάπτυξη της διευκολυμένης από τα άλογα αφηγηματικής πρακτικής

Ο  Δανιήλ Δανιλόπουλος, από το Βόλο,  ανέπτυξε τη διευκολυμένη από τα άλογα αφηγηματική πρακτική. Αυτή η συνομιλία παρουσιάζει μερικές από τις εμπειρίες που κατέστησαν αυτό δυνατό. Μια εμπνευσμένη ιστορία ζωής, αγάπης και θεραπείας. Αυτή η συνομιλία είναι μέρος του Διεθνούς Συμποσίου

Η εμπιστοσύνη ξεπερνά το φόβο

Το άρθρο “Η εμπιστοσύνη ξεπερνά το φόβο: Διευκολυμένη από τα ιπποειδή αφηγηματική πρακτική” που έγραψε ο Δανιήλ Δανιλόπουλος για το τεύχος νο 36 του Μετάλογου, του πρώτου στην Ελλάδα συστημικού περιοδικού που εκδίδεται από το 2002 από τη Συστημική Εταιρία