• Διοργάνωση την Κυριακή 08/06/2008 της 1ης επίσκεψης-εκδρομής των παιδιών και των συνοδών τους του Ορφανοτροφείου Βόλου στις Μηλιές (12-15 παιδιά 6-12 ετών με συνοδούς)Winking
  • Διοργάνωση την Κυριακή 08/06/2008 της 1ης επίσκεψης-εκδρομής των παιδιών και των συνοδών τους του Ορφανοτροφείου Βόλου στις Μηλιές (12-15 παιδιά 6-12 ετών με συνοδούς)Winking με μεταφορά τους έπειτα από ευγενική χορηγία του λεωφορείου του Δήμου Μηλεών.
  • Πραγματοποιήθηκαν: περίπατος, διεξαγωγή στο γήπεδο του χωριού του παιχνιδιού με θέμα: «Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», γεύμα όλων των παιδιών μαζί (παιδιά σχολείου του χωριού και παιδιά Ορφανοτροφείου, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή εντυπώσεων, στα πλαίσια της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών, την εξάλειψη των κοινωνικοπολιτισμικών αποστάσεων, την καταπολέμηση ρατσιστικών αισθημάτων και ξενοφοβίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας