Έργο (Κωδικός: 117985): «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης από Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις – Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
(Άξονας 1, Μέτρο 6)
LogoPolitropo_1
Υποέργο (Κωδικός: 284): «Το παιδί σε ισορροπία με το περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό: Αξίες και αποδοχή της διαφορετικότητας»

Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου Δράσης: 01/03/2008
Ημερομηνία Λήξης Σχεδίου Δράσης: 31/12/2008

Τόπος υλοποίησης υποέργου: Μηλιές Πηλίου Ν.Μαγνησίας

Συνεργαζόμενοι φορείς:
1. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών
2. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλεών
3. ΔΟΚΠΥ Δήμου Ν.Ιωνίας
4. Ορφανοτροφείο Βόλου

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ατόμων Ε.Κ.Ο
ΣΤΟΧΟΙ:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση ΚΥΚΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ σε συνεργασία με το

  • Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών Ν.Μαγνησίας &
  • τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Δήμου Μηλεών Ν.Μαγνησίας.

Με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών, την εξάλειψη των κοινωνικοπολιτισμικών αποστάσεων, την καταπολέμηση ρατσιστικών αισθημάτων και ξενοφοβίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας, τα παιδιά του 1ου Δ.ΣΧ.Μηλεών θα έρθουν σε επαφή με παιδιά άλλων κοινωνικών ομάδων μέσω των εξής δράσεων:

3 κύκλοι ομιλιών προς γονείς Συλλόγου Γονεών Μηλεών και άλλους.