Βρισκόμαστε στην περιοχή “Γουμαράς” στο Σέσκλο, δίπλα στο Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου.