Μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας

Η ΜΚΟ Πολίτροπο δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Η χρηματοδότηση καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των έργων της και τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στη διάρκεια υλοποίησης των έργων

Υποστηριζόμενες πολιτικές

Τα μέλη του Πολίτροπου σέβονται τις παρακάτω αρχές:

  • Στηρίζουμε την Ενωμένη Ευρώπη των πολιτών της που τιμά την δημοκρατία, το ιστορικό κοινωνικό της μοντέλο, που σέβεται τις μειονότητες χωρίς να τις γκετοποιεί και συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων και την προώθηση της ανάπτυξης στον κόσμο με ειρηνικά μέσα
  • Υποστηρίζουμε την πράσινη τεχνολογία και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος ακόμη κι αν κοστίζουν
  • Ενεργή υποστήριξη της απαγόρευσης των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την ηλικία, την εθνική ή φυλετική καταγωγή, την οικονομική δυνατότητα, τη σεξουαλική προτίμηση, την πολιτική ή πολιτιστική προτίμηση
  • Συνεργαζόμαστε και προωθούμε κάθε πολιτική ενάντια στην εμπορία ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών
  • Εναντιωνόμαστε στην οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών
  • Στηρίζουμε τις πολιτικές που αποσκοπούν να καταστήσουν συνταγματικό δικαίωμα την εργασία, την κατοικία καθώς και την πρόσβαση για όλους σε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό, τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  & υγείας, την εκπαίδευση, την ηλεκτροδότηση, την ελεύθερη εγκατάσταση και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων με όλα τα μέσα

Εθελοντισμός & απασχόληση

Για το Πολίτροπο, υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ εθελοντισμού & απασχόλησης. Εθελοντές είναι οι άνθρωποι με ιδιαίτερο ιδεολογικό και κοινωνικό ενδιαφέρον που δεν στηρίζονται στο αντικείμενο της εθελοντικής δραστηριότητας για να κερδίσουν τα προς το ζην. Είμαστε με άλλα λόγια αντίθετοι στην εκμετάλλευση άνεργων πτυχιούχων ως απλήρωτη εργατική δύναμη όταν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Αντίθετα, ως επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας, ο συνεκτικός κρίκος των δραστηριοτήτων του Πολίτροπου είναι η κοινή αντίληψη για τα πράγματα των μελών της ομάδας που συνεργάζονται.