Συγχρηματοδοτούμενο με το ΕΚΤ  πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης

Το σπιτάκι αρχικά

Η τουαλέτα ΑμεΑ με τον διάδρομο στην είσοδό της

Ο διάδρομος της wc από άλλη οπτική

wc 2

Ο νιπτήρας

Εσωτερικό 1

Εσωτερικό 2

Αριθμός επισκέψεων που έγιναν στην σελίδα από την 11.8.2007:

Hit Counter

POLItropo © 2009 HomeH MKOΠρογράμματαPoliciesΚείμεναΕπικοινωνία

E-mail:  Επικοινωνήστε μαζί μας

footer image footer image