Συγχρηματοδοτούμενο με το ΕΚΤ  πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης

Από την φόρτωση της ράμπας

Από την φόρτωση της ράμπας στο κάρο του κυρ Απόστολου που το κινεί η φοράδα του η Αφρούλα. Πάνω στο κάρο είναι ο πρόεδρος του Ομίλου κύριος Στύλας

Η Πηνελόπη οδηγεί την Αφρούλα με το κάρο του κυρ Απόστολου

Ο κυρ Απόστολος οδηγεί την Αφρούλα στην είσοδο του Ομίλου

Είσοδος της ράμπας στον Ιππικό Όμιλο Μαγνησίας

Η ράμπα τοποθετημένη στην τελική της θέση

Ράμπα 2

Ο τσιμεντένιος διάδρομος που οδηγεί στη ράμπα

Ράμπα 3

Ράμπα 4

Αριθμός επισκέψεων που έγιναν στην σελίδα από την 11.8.2007:

Hit Counter

POLItropo © 2009 HomeH MKOΠρογράμματαPoliciesΚείμεναΕπικοινωνία

E-mail:  Επικοινωνήστε μαζί μας

footer image footer image