Info in English

 

   Συγχρηματοδοτούμενο με το ΕΚΤ  πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης

 

Nέο: Παρουσιάσεις από το XIV Παγκόσμιο συνέδριο Θεραπευτικής Ιππασίας Αθήνα 2012

Trust overrides fear Pilot Therapeutic Riding Program of NGO Politropo pdf

The role of Hippotherapy in Αutism pdf

Nέο: Σεμινάρια από το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Θεσσαλονίκης

'Προς μία αρμονική σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και κυρίως με το άλογο' Kυριακή  21 Οκτωβρίου 2012

'Όταν το σώμα σκέφτεται. Σωματικός διάλογος μεταξύ ανθρώπου και αλόγου' Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

'Ο συμβολισμός του αλόγου σε σχέση με τη Θεραπευτική- Εκπαιδευτική  Ιππασία' Κυριακή  19 Μαΐου 2013

'Η μετατόπιση  από το πνεύμα της εξουσίας, της ιεραρχικής δομής και της αυθεντικότητας προς  μια συνεργατική και παραγωγική σχέση στη  Θεραπευτική- Εκπαιδευτική Ιππασία' Κυριακή  23  Ιουνίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2007-2008

  Σύνοψη του προγράμματος

Program overview

http://www.youtube.com/watch?v=B8I8q3GECFM

  Αρχή της προσπάθειας, εγκαταστάσεις, δομή ομαδικών συνεδριών

Start of the effort, installations, group structure

http://www.youtube.com/watch?v=k3fiA1hfhME

  Ιπποκομία & οδήγηση του αλόγου από το έδαφος

Grooming and leading the horse from the ground

http://www.youtube.com/watch?v=27VgXdJBuko

  Επιβίβαση στο άλογο, ασκήσεις & τροχασμός

Mounting, exercises and Trot

http://www.youtube.com/watch?v=SEthhR_4CJA

  Οδήγηση του αλόγου με τα ηνία, παιχνίδια, αφίππευση, επιβράβευση του αλόγου & αναχώρηση

Rein leading, games, dismounting, rewarding the horse and departure

http://www.youtube.com/watch?v=6BojSrkfeOw

  Εξοπλισμός, εκπαίδευση προσωπικού και αλόγων & επόμενοι στόχοι

Tools, staff training and goals

http://www.youtube.com/watch?v=O9Sh8AnrqbE

THERAPEUTIC RIDING PROGRAM of the NGO Politropo For information in English click here

Το κείμενο της τελικής έκθεσης του προγράμματος (170 σελίδες, 8,41mb). Για να κατεβάσετε το αρχείο (pdf) κάνετε κλικ εδώ

Παρουσίαση του προγράμματος με την μορφή poster στο 6ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό συνέδριο (2009) Για να δείτε το poster κάνετε κλικ εδώ

H αφίσα του προγράμματος Για να την δείτε κάνετε κλικ εδώ

Το φυλλάδιο του προγράμματος Για να το δείτε κάνετε κλικ εδώ

Για να επισκεφθείτε την διαδικτυακή Ομάδα συζήτησης για την Θεραπευτική Ιππασία, κάνετε κλικ στο: http://groups.google.gr/group/riding-cure

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2007-2008

Εισαγωγή

Το Πολίτροπο υλοποίησε στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία στη Μαγνησία πιλοτικό πρόγραμμα πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία στη Θεραπευτική Ιππασία. Το πρόγραμμα ήταν δωρεάν για τους εφήβους και ενήλικες που συμμετείχαν, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (25%) και διήρκεσε 1 χρόνο. Το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας είχε την στήριξη του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος, του Συλλόγου Γονέων, Φίλων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Μαγνησίας και συνεργάστηκε με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας στη Μαγνησία.

 

Περιγραφή Του Προγράμματος Θεραπευτικής Ιππασίας

Η Θεραπευτική - Εκπαιδευτική Ιππασία (ΘΙ) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική - θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με κινητικά, αισθητηριακά, νοητικά, ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα και αναπηρίες.

Μέσα από το παρόν πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα για να υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην περιοχή του Βόλου δωρεάν υπηρεσία ΘΙ για 10  εφήβους και ενήλικες με αναπηρία.

Έγινε μια συστηματική προσπάθεια από το Πολίτροπο για να οργανωθεί η υπηρεσία ΘΙ σε επιστημονική βάση και με διεθνώς αποδεκτά κριτήρια.

Η Θεραπευτική Ιππασία και τα Οφέλη της:

Η εισαγωγή του αλόγου στην θεραπεία και την εκπαίδευση του ανθρώπου δεν είναι σύγχρονη ανακάλυψη. Ήδη από τον 17ο αιώνα, κάποιοι Γερμανοί θεώρησαν την ιππασία ως μια ιδιαίτερα εντατική άσκηση του σώματος, που επενεργώντας σε όλο τον οργανισμό, μπορούσε να δυναμώσει και να αυξήσει την αντοχή του, και να δράσει αποτελεσματικά απέναντι σε ασθένειες.

Το 1969 ο Antonius Kroger, ένας πρωτοπόρος δάσκαλος ειδικής αγωγής, εισήγαγε μια νέα προσέγγιση, την "θεραπευτική-παιδαγωγική-εκπαιδευτική ιππασία" για παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς, όπως και για παιδιά και εφήβους με ψυχολογικά προβλήματα. Διαπίστωσε, ότι με τη βοήθεια του αλόγου μπόρεσε να επηρεάσει θετικά την διαταραγμένη συμπεριφορά αυτών των ατόμων και να βοηθήσει στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη.

Η θεραπευτική ιππασία επενεργεί στις αρθρώσεις, στην σπονδυλική στήλη, στους μυς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που ρυθμίζει τις κινητικές, αισθητηριακές, γνωστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές λειτουργίες.

Ο αναβάτης με αναπηρία, προσαρμόζει την στάση του σώματός του, για να διατηρήσει την ισορροπία του σε κάθε βήμα του αλόγου. Αυτή η σχεδόν αντανακλαστική ανταπόκρισή του στις τρισδιάστατες ταλαντώσεις του κορμού, καθώς αυτές επαναλαμβάνονται, βελτιώνει την κινητικότητά του (όσον αφορά τη θέση του σώματός του, την ισορροπία του, τον μυϊκό του τόνο, την αρμονία και συμμετρία των κινήσεων).

Αυτός ο "διάλογος κινήσεων" μεταξύ αλόγου και αναβάτη αποτελεί μια πολύ καλή ψυχοκινητική άσκηση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από καμιά συσκευή, όσο έξυπνα κατασκευασμένη και να είναι. Έτσι η θεραπευτική ιππασία αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης για ανθρώπους με ψυχοκινητικές αναπηρίες.

Μια σημαντική παράμετρος η οποία καθιστά τη θεραπευτική ιππασία διαφορετική από κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση είναι το ψυχολογικό κίνητρο που δίδεται από το ζωντανό συνοδό των ασκήσεων, το άλογο, στους ανθρώπους με αναπηρία. Παιδιά και ενήλικες με κινητικές αναπηρίες περιγράφουν το άλογο σαν ένα "Πολύτιμο φίλο" και βοηθό σε ασκήσεις υψηλών απαιτήσεων τις οποίες χαίρονται να κάνουν.

Η θεραπευτική ιππασία δε φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την κλασσική ειδική αγωγή, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία αλλά να τις συμπληρώσει αποτελεσματικά. Για την συμμετοχή κάποιου ατόμου στις συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας απαιτείται η έγκριση του γιατρού που το παρακολουθεί.

Στην θεραπευτική ιππασία συμμετέχουν το άλογο, ο αναβάτης, ο εκπαιδευτής, ο οδηγός του αλόγου και ο βοηθός ή οι βοηθοί. Μέσα από τη γνωριμία με το άλογο, τη φροντίδα του, ασκήσεις και παιχνίδια, ψυχαγωγικούς περιπάτους και τις συζητήσεις με τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, ο αναβάτης αναπτύσσει και εξελίσσει κινητικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες. Επομένως η θεραπευτική ιππασία ενεργεί με την έννοια μιας "Ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης".

Σε ποιους απευθύνθηκε:

Το πρόγραμμα ΘΙ απευθύνθηκε:

      Σε άτομα με αναπηρία από την περιοχή του Βόλου-Ν. Ιωνίας

      Σε όσους ενδιαφέρθηκαν να μάθουν, να εκπαιδευθούν και να βοηθήσουν

      Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής

Εκπαίδευση προσωπικού:

Ο συντονιστής της δραστηριότητας Δανιήλ Δανιλόπουλος, και η γραμματέας του προγράμματος, οδηγός και εκπαιδεύτρια των θεραπευτικών αλόγων Πηνελόπη Σαράφη, έχουν εκπαιδευτεί ως συντονιστές Θεραπευτικής Ιππασίας κατηγορίας Γ από τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στην ιππασία και στην ΘΙ.

Τα άλογα Μάρκος και Ράδος που ανήκουν στην Πηνελόπη και στο Δανιήλ, είναι συνεργάσιμα, ειδικά εκπαιδευμένα για την ΘΙ και η εκπαίδευσή τους συνεχίζεται σε σε σταθερή βάση.

 

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος:

Α. Στα μέσα Μαΐου 2007 ολοκληρώθηκαν:

·       η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, και

·      η κατασκευή και τοποθέτηση της ράμπας επιβίβασης για ΑμεΑ και του τσιμεντένιου διαδρόμου που οδηγεί στη ράμπα

Β. Στις 23.5.2007 άρχισαν οι ομαδικές συνεδρίες και συνεχίστηκαν σταθερά εκτός από ημέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. καύσωνας ή παγετός) που η δραστηριότητα δεν μπορούσε να γίνει επειδή δεν υπάρχει σκεπαστός στίβος ιππασίας. Οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με την λήξη του προγράμματος στα μέσα Μαρτίου 2008.

Γ. Τον Σεπτέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η κατασκευή μιας τουαλέτας που είναι πλήρως προσβάσιμη για ΑμεΑ (τα έξοδα αυτά όπως και τα έξοδα για τον σταυλισμό, τη σίτιση, την κτηνιατρική κάλυψη των αλόγων και για τον εξοπλισμό, καλύφθηκαν από τον Δ,Δ. & την Π.Σ.)

Δ. Στις 12.03.2008 έγινε η τελική ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα στο κτίριο του Μεταξουργείου στη Νέα Ιωνίας

 

Περιγραφή δραστηριότητας:

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος συμμετείχαν σε ομαδικές συνεδρίες Θεραπευτικής Ιππασίας. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες των 5 ατόμων και η κάθε ομάδα γίνονταν μια φορά την εβδομάδα και διαρκούσε 2 ½ ώρες.

Οι ωφελούμενοι διδάχτηκαν ιπποκομία, βασικές αρχές επικοινωνίας με τα άλογα, μέτρα ασφαλείας, βασικές δεξιότητες ιππασίας και συμμετείχαν σε παιχνίδια με τα άλογα.

Οι ωφελούμενοι έγιναν πολύ γρήγορα αποδεκτοί και έλαβαν σεβασμό, συμπαράσταση και ενδιαφέρον από τα μέλη και τους επισκέπτες του Ιππικού Ομίλου Μαγνησίας.

 

Κίνδυνοι και μέτρα ασφαλείας:

Για να προστατεύονται οι ωφελούμενοι σε περίπτωση που το άλογο τρόμαζε ή έχαναν οι ίδιοι την ισορροπία τους, είχαν ληφθεί τα εξής μέτρα:

·      Φορούσαν πάντοτε ειδικό κράνος ιππασίας,

·      Κρατιούνταν όταν χρειάζοταν από τις χειρολαβές της ειδικής ζώνης Θεραπευτικής Ιππασίας (ζώνη γυμνιππευτικής) ή τον ιμάντα – χειρολαβή της σέλλας όταν χρησιμοποιούνταν σέλλα,

·      Είχαν πάντοτε δίπλα τους τον συντονιστή της δραστηριότητας και - όποτε ήταν διαθέσιμος – έναν πλαϊνό βοηθό και

·      Η δραστηριότητα γίνονταν σε κατάλληλα περιφραγμένο στίβο ιππασίας που ήταν στρωμένος με άμμο.

 

Παρακολούθηση του προγράμματος:

Στους γονείς / κηδεμόνες των ωφελουμένων δίνονταν ενημέρωση και απολογισμός για την συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα και είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον συντονιστή τηλεφωνικά.

Όσοι γονείς / κηδεμόνες ήθελαν, μπορούσαν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα χωρίς να παρεμβαίνουν στο έργο της θεραπευτικής ομάδας (συντονιστής, οδηγός των αλόγων και βοηθός). Μετά τη συνεδρία όσοι ήθελαν, συζητούσαν με την ομάδα.

Επίσης τόσο οι ωφελούμενοι, οι συγγενείς τους, ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλλά και το ευρύ κοινό μπορούσαν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του προγράμματος, για θέματα σχετικά με την αναπηρία αλλά και για την θεραπευτική ιππασία από την παρούσα ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2007 και συνεχώς ενημερωνόταν με κείμενα, φωτογραφίες, εργασίες, άρθρα, παραπομπές, βιβλιογραφία και συνδέσεις.

 

Η ιστοσελίδα

Με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της θεραπευτικής Ιππασίας και της συμβολής του προγράμματος του Πολίτροπου στην εξέλιξη και αναγνώρισή της ως ολιστικής εναλλακτικής θεραπευτικής προσέγγισης και στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες του Πολίτροπου η παρούσα ιστοσελίδα που αποτελεί την σημαντικότερη πηγή στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την Θεραπευτική Ιππασία στην Ελληνική γλώσσα.

Η ιστοσελίδα έχει δεχτεί μέχρι τα μέσα Απριλίου 2008 πάνω από 1000 επισκέψεις.

Τα περιεχόμενά της είναι: (Α – Δ) Για να δείτε τις φωτογραφίες και να διαβάσετε τα άρθρα κάνετε κλικ πάνω στους τίτλους στην αριστερή στήλη.

 

Α. Φωτογραφίες

> φωτογραφίες από τα άλογα που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα

> Ζωγραφιές και σκίτσα με άλογα

> Φωτογραφίες από την κατασκευή, της τουαλέτας για ΑμεΑ

> Φωτογραφίες από την εκπαίδευση των αλόγων

> φωτογραφίες από την δραστηριότητα

> Φωτογραφίες των εγκαταστάσεων 

> φωτογραφίες του εξοπλισμού 

Εργαλεία Ιπποκομίας, Ιπποσκευή, Εργαλεία Θεραπευτικής Ιππασίας, Εργαλεία Εκπαίδευσης των αλόγων 

Β. Δημοσιεύματα

Υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης του 2ου από τα παρακάτω δημοσιεύματα www.politropo.org/ridding_cure_pub_thessalia.htm  και η δυνατότητα ανάγνωσης και αποθήκευσης του αρχείου ‘ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ’ σε μορφή powerpoint από το 8ο δημοσίευμα – παρουσίαση στον Άγιο Σάββα       www.politropo.org/pdf/HORSES_AND_PEOPLE.ppt                                                                       

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα περισσότερα από τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει στα πλαίσια της δημοσιότητας του προγράμματος.

Α/Α

Ημερομηνία

Έντυπο/ Φορέας

Θέμα

Δημοσίευμα 1ο :

25/12/2004

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – εφημερίδα

«Φίλος και βοηθός του ανθρώπου το άλογο»

Δημοσίευμα 2ο :

Φεβρουάριος 2007

Περιοδικό ΣΕΛΙΔΕΣ της εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Θεραπεία ιππαστί…Με σύμμαχο & συμπαραστάτη το άλογο»

Δημοσίευμα 3ο :

28-30/04/2007

Ψάχνω και Βρίσκω – εφημερίδα

«Τα οφέλη της Θεραπευτικής Ιππασίας για τα ΑμεΑ»

Δημοσίευμα 4ο :

19/05/2007

ΑΓΓΕΛΙΟΦΑΡΟΣ Μαγνησίας- εφημερίδα

«Θεραπεία μέσω της Ιππασίας αναζητούν παιδιά με ειδικές αναπηρίες στο Βόλο»

Δημοσίευμα 5ο :

24/05/2007

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ- εφημερίδα

«Πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας από το ΔΟΥΚ»

Δημοσίευμα 6ο :

15/07/2007

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- εφημερίδα

«Θεραπευτική ιππασία για ΑμεΑ»

Δημοσίευμα 7ο :

Τεύχος 11          (07-08-09/2007)

Newsletter ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Εταιρίας Ελλάδας

Ανακοινώσεις για σεμινάρια και συνέδρια: Αναφορά στην υλοποίηση του πρόγραμματος

Δημοσίευμα 8ο :

10/11/2007

Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

7η Ημερίδα «Φυσικοθεραπεία & Ογκολογία» με τίτλο: «Στάση του σώματος και υγεία». Παρουσίαση με θέμα: «Ψυχοθεραπεία με βοηθό το άλογο», Δανιήλ Δανιλόπουλος, συνεργάτης του προγράμματος της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ

Δημοσίευμα 9ο :

02/03/2008

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

«Εκδήλωση για τη Θεραπευτική Ιππασία»

Δημοσίευμα 10ο :

04/03/2008

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Θεραπευτική Ιππασία για ΑμεΑ στο Βόλο»

Δημοσίευμα 11ο :

09/03/2008

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ: «Όταν τα άλογα θεραπεύουν»

Δημοσίευμα 12ο :

13/03/2008

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Θεραπευτική Ιππασία για ΑμεΑ σε Βόλο και Ν.Ιωνία»

Δημοσίευμα 13ο :

13/03/2008

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

«Καλπασμός στο όνειρο…»

Γ. Κείμενα & Άρθρα

Σχετικά με την Θεραπευτική - Εκπαιδευτική Ιππασία

Η Θεραπευτική Εκπαιδευτική Ιππασία Εργασία της Πηνελόπης Σαράφη από την εκπαίδευσή της στον ΣΘΙΕ.  

Η Ψυχοθεραπεία με Βοηθό το Άλογο Εργασία του  Δανιήλ Δανιλόπουλου από την εκπαίδευσή του στον ΣΘΙΕ.

Όχι προσποίηση ότι θεραπεύονται Άρθρο της Michaela Scheidhacker σε μετάφραση Π. Σ.

ΤΟ ΑΛΟΓΟ: πραγματικό σχεσιακό αντικείμενο και αρχετυπικό σύμβολο -  Άρθρο της M. Scheidhacker σε μετάφραση Δ. Δ.  

 

Σχετικά με την αναπηρία

 

Στάσεις & Προκαταλήψεις απέναντι στην Αναπηρία  Δ. Δ.  

Αναπηρία: Ορισμοί και Κοινωνική Διάσταση  Δ. Δ.  

Η Οικογένεια με ΑμεΑ ως σύστημα   Δ. Δ.    

Η Διεπιστημονική παρέμβαση στην Αναπηρία  Δ. Δ.

Η αναπτυσσόμενη νόηση   Άρθρο του D. Siegel σε μετάφραση Δ.Δ.

Ένα λεπτό σιωπής  Άρθρο του Fred Rogers σε μετάφραση Δ.Δ.

 

 

Σχετικά με τα άλογα και τη σχέση ανθρώπου αλόγου

 

 

Ιδέες του Monty Roberts για τη ζωή μετάφραση Δ.Δ.

 

Η Προσευχή ενός αλόγου   (ανώνυμου)  

 

 Βιβλιογραφία   επιλογή Δ.Δ. & Π.Σ.  

 

Δ. Συνδέσεις

Με ιστοσελίδες σχετικές με την αναπηρία, την ιππασία, την θεραπευτική ιππασία, την αθλητική ιππασία για ΑμεΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο όπως και με τις ιστοσελίδες διάσημων εκπαιδευτών αλόγων.

 

Επιλογή των ωφελουμένων:

Οι γονείς/ κηδεμόνες  παιδιών που παρακολουθούν τα προγράμματα των  ΚΔΑΠ ΜΕΑ των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και του Κέντρου Διημέρευσης του Δήμου Βόλου  οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχει το παιδί τους στο πρόγραμμα ΘΙ:

·      Ενημερώθηκαν σε ατομικές συναντήσεις από τον συντονιστή της δραστηριότητας, έγγραφα  και προφορικά και  συζήτησαν όποια απορία είχαν μαζί του.

·      Συμπλήρωσαν την ‘Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΘΙ’

·      Προσκόμισαν Γνωμάτευση από τον γιατρό που παρακολουθούσε το παιδί τους με την οποία ενέκρινε την συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΘΙ.

 

Από το πρόγραμμα αποκλείστηκαν για λόγους ασφάλειας της υγείας τους:

·      Άτομα με πολύ βαριές αναπηρίες (π.χ. τετραπληγία) λόγω έλλειψης - στην παρούσα φάση - ειδικού εκπαιδευμένου προσωπικού με επαρκή εμπειρία

·      Άτομα με ενεργό επιληψία που δεν ελέγχεται επαρκώς με τη φαρμακευτική αγωγή ή με ενεργές επιληπτικές κρίσεις στον τρέχοντα χρόνο

·      Άτομα με βαριά καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα

 

Μεταφορά και συνοδεία των ωφελουμένων:

Η μεταφορά γίνονταν με τα ειδικά λεωφορεία του ΔΟΥΚ (Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων του Δήμου Βόλου) και του ΔΟΚΠΥ (Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας) και η συνοδεία και επίβλεψη των ωφελούμενων γίνονταν από τους συνοδούς που είχαν στα παραπάνω Κέντρα.

 

Οι άνθρωποι που βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος:

Στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν ανεκτίμητη και πολύτιμη η συμβολή των παρακάτω ανθρώπων:

Επαγγελματίες:

Γιώργος Στύλας, Μίνα Στύλα, Απόστολος Λούμπρινος & Κώστας Κουκουβίνος.

Από το  ΚΔΑΠ ΜΕΑ του ΔΟΚΠΥ:

Νατάσα Κανταράκια,  Χρήστος Βογιατζής,  Χρύσα Δεληγιάννη, Ράνια Μαυροϊορδανίδου, Εύη Νικολού, Γιώργος Δοϊτσίνης, Σταυρούλα Δόλγυρα, Κατερίνα Φωτάκη, Ανθή Αλουτζανίδου & Νικολέτα Χειλά.

Από το  ΚΔΑΠ ΜΕΑ του ΔΟΥΚ:

Μαρία Αδαμάκη, Γιώργος Ζαχαράκης, Μαρίνα Κόκορη & Πολυξένη Παρισάκη.

Από το Κέντρο Διημέρευσης του ΔΟΥΚ:

Αλέκα Μπινιώρη & Κερασία Ντίνα

Εθελοντές

(α) Επαγγελματίες: Σωκράτης Σαράφης, Δέσποινα Βαϊτσοπούλου, Μαρινάνα Αλβέρτη & Βάσω Γώγου

(β) Φοιτητές από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2ου ΙΕΚ του Δήμου Βόλου : Ελισάβετ Παπαθανασίου, Δήμητρα Καπανιάρη, Συνοδή Νικολέρη, Δήμητρα-Ειρήνη Χάνου, Γεωργία Δύου-Μάσλαρη, Βενετία Καϊζερίδη, Αντιγόνη Τασιού, Μαρία-Ειρήνη Κουρκουβέλα,  Δέσποινα Βορίση & Κυριακή Μεταξά.

 

Δημοσιότητα

Στα πλαίσια της δημοσιότητας του προγράμματος ΘΙ, εκτός από την ιστοσελίδα και τα δημοσιεύματα, δημιουργήθηκαν:

 

  1. Φυλλάδιο

       Παραγωγή φυλλαδίου με τίτλο: «Θεραπευτική Ιππασία»

  1. Αφίσα  Παραγωγή αφίσας με τίτλο: «Η εμπιστοσύνη νικάει το φόβο: Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας για δυσκολεμένους ανθρώπους»
  2. CD Παρουσίαση σε PowerPoint με τίτλο: «Άλογα και Άνθρωποι»
  3. DVD  Παρουσίαση από την τηλεοπτική εκπομπή του ASTRA TV (Βόλος) «Συζητήσεις με τους ειδικούς» της Πέμπτης 21/02/2008 με θέμα: «Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ» (διάρκεια: 40’)
  4. DVD  Παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος σε μορφή μικρής ταινίας στην Ημερίδα της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ στις 12/03/2008 (διάρκεια: 12’). Την ταινία μπορούν να δουν και οι επισκέπτες στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας του προγράμματος Θεραπευτικής Ιππασίας.
  1. DVD (Παράρτημα 22) Παρουσίαση από τη βιντεοσκόπηση της Ημερίδας της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ στις 12/03/2008 (διάρκεια: 90’)

 

Ημερίδα της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ στις 12/03/2008

Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης άρχισαν με την ιστοσελίδα, συνεχίστηκαν με τα δημοσιεύματα στον τύπο, με την στοχευμένη τοιχοκόλληση της αφίσας (σε ειδικά σχολεία, σε δομές των δήμων για ΑμεΑ, στο Τμήμα Ειδικής και Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κλπ), με την εκπομπή για την προβολή των δράσεων του προγράμματος σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, με την παραγωγή του φυλλαδίου και ολοκληρώθηκαν με την ημερίδα της 12.3.2008 στο Μεταξουργείο της Νέας Ιωνίας που είναι χώρος πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.

Πριν την ημερίδα τυπώθηκαν προσκλήσεις, μοιράστηκαν τοπικά στο ενδιαφερόμενο κοινό και στους σχετικούς φορείς και στάλθηκαν και ηλεκτρονικά (με e-mail).

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα ήταν πάνω από 70 άτομα. Τους δόθηκε φάκελος με το πρόγραμμα της ημερίδας , το φυλλάδιο, μπλοκ σημειώσεων και στυλό.  Όσοι ήθελαν  εγγράφηκαν στη γραμματεία σε ειδικό έντυπο ώστε να ενημερωθούν για μελλοντικές ενέργειες σχετικά με το Πολίτροπο και την Θεραπευτική Ιππασία, και όσοι επιθυμούσαν συμπλήρωσαν πριν την λήξη της ημερίδας και έντυπο με το οποίο έδωσαν τη γνώμη τους για το πρόγραμμα και την ημερίδα

Φωτογραφίες από την Ημερίδα της ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ

Το κοινό της εκδήλωσης - The attendants 1

The attendants - Οι παρευρισκόμενοι

The break of the meeting - Το διάλειμμα της ημερίδας

Break 2 - Διάλειμμα 2

Break 3 - Διάλειμμα 3

Break discuissions - Συζητήσεις στο διάλειμμα

Daniil Danilopoulos - Δανιήλ Δανιλόπουλος

Nikos Antonakis, Daniil Danilopoulos and Nihad Ibraheem - Νίκος, Δανιήλ @ Νιχάντ

Nihad - Νιχάντ

Dimitra Karouzaki - Δήμητρα Καρουζάκη

 

Στην ημερίδα μίλησαν

Ø      η κα Δήμητρα Καρουζάκη (πρόεδρος Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας - ΣΘΙΕ) για την εξέλιξη της ΘΙ στην Ελλάδα,

Ø      ο Νίκος Αντωνάκης (κοινωνιολόγος και κοινωνικός λειτουργός) έκανε μια εισαγωγή στις δραστηριότητες του Πολίτροπου και τον απολογισμό του έργου,

Ø      ο Δανιήλ Δανιλόπουλος, (παιδοψυχίατρος, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου) παρουσίασε με οπτικοακουστικό υλικό τη θεραπευτική Ιππασία ως ολιστική μέθοδο και τη δουλειά που έγινε στο πρόγραμμα,

Ø      ο Nihad Ibraheem, (κλινικός ψυχολόγος, εκπαιδευτής Θεραπευτικής Ιππασίας) έδειξε με οπτικοακουστικό υλικό καλές πρακτικές ΘΙ στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ø      Ακολούθησαν τοποθετήσεις των ίδιων των ωφελουμένων, των γονιών τους και του προέδρου του Ιππικού Ομίλου Μαγνησίας, Γιώργου Στύλα για το πρόγραμμα και

Ø      η εκδήλωση έληξε με συζήτηση για τα συμπεράσματα, τις προοπτικές και τους επόμενους στόχους για τη συνέχιση, χρηματοδότηση και εξέλιξη της ΘΙ στην περιοχή μας.

Συνοψίζοντας όσα ακούστηκαν στην ημερίδα, το πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας Του Πολίτροπου:

Ø      έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την οικονομική συμμετοχή και χρηματοδότηση του Υπουργείου Απασχόλησης (25%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (75%)

Ø      είχε τη στήριξη του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων ΑμεΑ του Νομού Μαγνησίας και του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

Ø      συνεργάστηκε με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας

Ø      προσφέρθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή μας δωρεάν σε 10 εφήβους και ενήλικες με αναπηρία

Ø      συνέβαλλε στην τοπική κοινωνική οικονομία δίνοντας απασχόληση, εκπαίδευση και θεραπευτική βοήθεια στους ωφελούμενους.

Ø      συμβάλλει στην εξέλιξη και αναγνώριση της Θεραπευτικής Ιππασίας ως ολιστική θεραπευτική προσέγγιση και στην Ελλάδα δίνοντας το πρώτο οργανωμένο παράδειγμα εφαρμογής της στην Μαγνησία.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Πολίτροπο και τους παρακάτω:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικές και τα σχόλια των γονιών, των επαγγελματιών και των ίδιων των ωφελουμένων ήταν ενθουσιώδη.

Σύμφωνα με την γνώμη των συμμετεχόντων της ημερίδας τόσο το πρόγραμμα ΘΙ όσο και η ημερίδα ήταν πολύ θετικά και η γνώμη των περισσότερων για την ΘΙ ήταν πολύ καλή. Όλοι όσοι απάντησαν πίστευαν ότι είναι καλό να συνεχιστεί η δραστηριότητα και οι περισσότεροι θέλουν ενημέρωση για εξελίξεις σχετικά με την ΘΙ.

Ολοκλήρωση του προγράμματος

Μετά την λήξη του προγράμματος έγινε και μια απολογιστική και αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τους ωφελούμενους και τους γονείς τους το Σάββατο 19 Απριλίου 2008 στον Ιππικό Όμιλο Μαγνησίας.

Στη συνάντηση αυτή δόθηκε από τον Δανιήλ και την Πηνελόπη σε κάθε ωφελούμενο ένα άλμπουμ με 20 φωτογραφίες του από τη δραστηριότητα, το DVD με την παρουσίαση σε μορφή μικρής ταινίας, ένα CD  με φωτογραφίες και video και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής στη δραστηριότητα.

Όσοι από τους γονείς των ωφελουμένων ήθελαν, συμπλήρωσαν έντυπο με το οποίο έδωσαν τη γνώμη τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους το πρόγραμμα.

Οι περισσότεροι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία τους όχι μόνο να συνεχιστεί το πρόγραμμα αλλά και να αυξηθεί η διάρκεια και η συχνότητα της δραστηριότητας γιατί ήταν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται από την αξιολόγησή τους για  τις θετικές επιδράσεις που είδαν στην μάθηση, τις δεξιότητες, την κινητικότητα, τη διάθεση, την κοινωνικότητα, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις των παιδιών τους.

Μέχρι τον Μάϊο του 2008 η προσπάθεια του Πολίτροπου έχει γίνει αρκετά γνωστή και υπάρχουν πλέον και άλλες 6 ιστοσελίδες του αναφέρονται στο πρόγραμμα και έχουν συνδέσεις προς την ιστοσελίδα του Πολίτροπου.

Κοινωνική Οικονομία

Το πρόγραμμα Θεραπευτικής ιππασίας εντάσσεται και ενσωματώνει προϋποθέσεις ανάπτυξης  νέων μορφών απασχόλησης στα πλαίσια του Τρίτου τομέα.

Η θεραπευτική ιππασία, ως εξειδικευμένη υπηρεσία, απευθύνεται σε δυσκολεμένους ανθρώπους, σε άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Άρα, προϋποθέτει εκ των πραγμάτων κοινωνική αλληλεγγύη και ολιστικά συστήματα διαχείρισης της δραστηριότητας. Ασφαλώς, η προσφορά υπηρεσιών θεραπευτικής ιππασίας μπορεί να λειτουργήσει και σε ιδιωτικοοικονομικά ή δημόσια συστήματα οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών. Για δυό βασικούς λόγους όμως, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν –τουλάχιστον  ως πρωτοβουλία- στον οικονομικό χώρο που χαρακτηρίζει τον τρίτο τομέα:

Ο καινοτόμος του χαρακτήρας, και η ευελιξία στη δράση, δυσχαιρένει την ανάληψη τέτοιων δραστηριοτητων από τον δημόσιο τομέα

Ο ολιστικός χαρακτήρας της δραστηριότητας και η προστιθέμενη αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης που απαιτείται δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα

Φιλοσοφία, αποτελέσματα και απολογισμός του έργου

Η παρέμβαση του Πολίτροπου με το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Ø      Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τη θεραπεία, την άθληση και την ψυχαγωγία για τους ωφελούμενους– δυσκολεμένους ανθρώπους με νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλά προβλήματα,

Ø      Άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον χώρο και στις εγκαταστάσεις υλοποίησης του προγράμματος για τα άτομα με κινητικά, νοητικά και αισθητηριακά προβλήματα,

Ø      Η όλη δραστηριότητα είναι φιλική προς το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα άλογα,

Ø      Κοινωνική ένταξη των παραπάνω με τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα και την επαφή τους με τους ανθρώπους του προγράμματος και του Ιππικού Ομίλου Μαγνησίας και τα άλογα,

Ø      Αλλαγή του τρόπου θεώρησης των ωφελουμένων και ανασυγγραφή της ιστορίας της ζωής τους. Από προβληματικοί, μειονεκτούντες, ανάπηροι κλπ, άλλαξαν ρόλο και έγιναν συνεργάτες, φίλοι, βοηθοί, αγωνιστές, ιππείς, αμαζόνες.

Ø      Οι νέες ιστορίες / αφηγήσεις ενδυναμώθηκαν με την επιβεβαίωση και πιστοποίηση της προσπάθειας των ωφελουμένων με την αλλαγή στην γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να τους περιγράψουμε και για να περιγράψουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, όπως και με φωτογραφίες, βίντεο, πιστοποιητικά, δημοσιεύματα κλπ.

Ø      Αυτές οι αποδείξεις της προσπάθειας είναι παρακαταθήκη για αναμνήσεις και μια ευκαιρία για αναγνωριστούν και άλλες μοναδικές ικανότητες και προσπάθειες των ωφελουμένων στην καθημερινή τους ζωή

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα και μια ολιστική προσπάθεια με σεβασμό στη διαφορετικότητα που βρήκε θερμή υποδοχή από τους ωφελούμενους, τις οικογένειές τους, από επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της εκπαίδευσης και από το ευαισθητοποιημένο κοινό.

Στόχος για την εξέλιξη της Θεραπευτικής Ιππασίας στη Μαγνησία είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας με ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Επικοινωνία :

Όποιος / όποια ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δανιήλ Δανιλόπουλο στο e-mail: daniildan@gmail.com

  HomeH MKOΠρογράμματαPoliciesΚείμεναΕπικοινωνία

E-mail:  Επικοινωνήστε μαζί μας

footer image footer image