Πολιτικές

Βιογραφικά στοιχεία, αρχές και εθελοντισμός

Βιογραφικό

Address: 

Kazantzaki 40 str., Volos - GREECE

Tel:         

(+30) 2421051568

Fax:                

(+30) 2421091078

Legal status: 

Non-governmental, non-profit making organisation (NGO)

E – mail:          

mko.politropo@gmail.com

The Politropon NGO was established in 2001 in the city of Volos, Greece, as a non profit organisation and as an association of experts in the area of social care and human resources development. The aims of the Association are exclusively developmental and humanitarian and are based on the common cooperation both with state and other bodies and with individuals, and cannot even indirectly become profit making.

The Politropon NGO is aimed at policies and/or actions which:

1. Help, aid or enable participation in the co-ordination of actions of social cohesion, inclusion and solidarity promoting and extending activities aiding social development and convergence between more and less developed regions of the European Union.

2. Promote or participate in the formulation and implementation of programmes for social support and accompanying measures, interventions, training and research/study activities for the promotion of the civil society in common with other European organisations or bodies.

3. Promote information and dissemination initiatives for the empowerment of the common European identity, gender equality and inclusion of vulnerable social groups.

4. Promote the solidarity, cooperation and networking between European organisations and bodies that are being governed by humanitarian ideals and respect democratic principles.

5. Promote the idea of an active civil society.

6. Establish, wherever the circumstances allow, counselling centres in every Greek prefecture, so that the ideas of the civil society and the international solidarity will be promoted

7. Enable the realisation of interventions of a social character for the support of the weakest groups of the population, irrespectively of their nationality, in Greece or abroad.

8. Participate and promote the establishment of hostels for the homeless and the children of the street and cooperate with the relevant state bodies for undertaking their education or vocational training and promotion to employment.

9. Contribute to the promotion of analysis, methodology and research on social and humanitarian matters and disseminate good practices and innovative actions, tools and methods.

10. Increase public and group awareness on European social issues, employment policies and strategies contributing to convergence and cohesion through: (i) Information and sensitisation of public opinion, and (ii) programmes responding to the social situation of special groups and enabling or encouraging their participation and access to cultural and social activities.

Politropo NGO Networks and Co-operation. Since its establishment in 2001, the Politropon NGO has participated in the following:

• Community Action Programme, VS/2002/0513, “Vulnerable Areas Recovery” (VAR), Phase 1, 2002-2006, Preparatory Action.

• European Commission, DG Fisheries, Title of Project: Women Network for a New Concept of Fisheries in Social Responsibility. No 2003/C115/07-09.

• Membership and participation in the European Network of NGOs ENAR. Politropon NGO acts at the local and regional level as a project consultant to Municipal Service Organisations and co-operates closely with Municipalities, Prefectures and Social Partners in the Region of Thessaly and Central Greece in planning and supporting human resources development/training, cultural development, social care services and information, gender mainstreaming, raising awareness and dissemination activities for combating the exclusion of vulnerable groups (women, immigrants, ROMA, refugees, single parent families, etc.).

Μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας

Η ΜΚΟ Πολίτροπο δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Η χρηματοδότηση καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των έργων της και τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στη διάρκεια υλοποίησης των έργων

Υποστηριζόμενες πολιτικές

Τα μέλη του Πολίτροπου σέβονται τις παρακάτω αρχές:

  • Στηρίζουμε την Ενωμένη Ευρώπη των πολιτών της που τιμά την δημοκρατία, το ιστορικό κοινωνικό της μοντέλο, που σέβεται τις μειονότητες χωρίς να τις γκετοποιεί και συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων και την προώθηση της ανάπτυξης στον κόσμο με ειρηνικά μέσα
  • Υποστηρίζουμε την πράσινη τεχνολογία και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος ακόμη κι αν κοστίζουν
  • Ενεργή υποστήριξη της απαγόρευσης των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την ηλικία, την εθνική ή φυλετική καταγωγή, την οικονομική δυνατότητα, τη σεξουαλική προτίμηση, την πολιτική ή πολιτιστική προτίμηση
  • Συνεργαζόμαστε και προωθούμε κάθε πολιτική ενάντια στην εμπορία ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών
  • Εναντιωνόμαστε στην οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών
  • Στηρίζουμε τις πολιτικές που αποσκοπούν να καταστήσουν συνταγματικό δικαίωμα την εργασία, την κατοικία καθώς και την πρόσβαση για όλους σε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό, τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  & υγείας, την εκπαίδευση, την ηλεκτροδότηση, την ελεύθερη εγκατάσταση και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων με όλα τα μέσα

Εθελοντισμός & απασχόληση

Για το Πολίτροπο, υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ εθελοντισμού & απασχόλησης. Εθελοντές είναι οι άνθρωποι με ιδιαίτερο ιδεολογικό και κοινωνικό ενδιαφέρον που δεν στηρίζονται στο αντικείμενο της εθελοντικής δραστηριότητας για να κερδίσουν τα προς το ζην. Είμαστε με άλλα λόγια αντίθετοι στην εκμετάλλευση άνεργων πτυχιούχων ως απλήρωτη εργατική δύναμη όταν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Αντίθετα, ως επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας, ο συνεκτικός κρίκος των δραστηριοτήτων του Πολίτροπου είναι η κοινή αντίληψη για τα πράγματα των μελών της ομάδας που συνεργάζονται.

POLItropo © 2009 HomeH MKOΠρογράμματαPoliciesΚείμεναΕπικοινωνία

E-mail:  Επικοινωνήστε μαζί μας

footer image footer image